HudobnoTanecneProjekty.sk

Naše originálne projekty

Od svojho založenia sa naše združenie Duševták o.z. prostredníctvom Hudobno-Tanečných projektov nielen podieľa na sprostredkovaní kvalitných hudobno-tanečných programov vytvorených inde, ale priamo produkuje vlastne umelecké programy. Zatiaľ najambicióznejšim z originálnych projektov je Potancuj Ma Dvakrát – Tango show, vytvoreny ako ziva kolaborácia umelcov z rôznych krajín.