HudobnoTanecneProjekty.sk

Pravidlá súťaže o najkreatívnejší rytmický nástroj

  Aktualizované: 14.8.2017

Organizátor sútaže:

Občianske združenie Duševták o.z.


Názov sútaže:

Súťaž o Najkreatívnejší Rytmický Nástroj.


Účastníci:

Pre účely tejto súťaže je:
– dospelý definovaný ako osoba staršia ako 14 rokov.
– dieťa definované ako osoba nie staršia ako 14 rokov
– rodina definovaná ako skupina najmenej dvoch a najviac 10 ľudí, pričom aspoň jeden, ale najviac štyria z nich sú dospelí. Rodina môže mať najviac 6 detí. Členovia rodiny nemusia byť len príbuzní. Pojem rodina je chápaný v širšom slova zmysle a vyjadruje skôr spoločný záujem ako príbuzenský vzťah. Súťažiaca rodina teda môže byť zložená z viacerých skutočných rodín a ich susedov, zo zamestnancov firiem, alebo z členov rodín, ktoré sa navzájom poznajú.
Rodina môže byť napríklad zložená:
a/ len z 2 dospelých
b/ z 1 dospelého a 1 dieťaťa
c/ zo 4 dospelých a 6 deti atď…

Znelka:

Každá rodina môže mať vlastnú rytmickú znelku, t,j. rytmus ktorým sa rodina chce odlíšiť od ostatných Za znelku sa bude udeľovať bonus. Takisto sa každá rodina môže identifikovať jednotnými farbami, oblečením atď ..


Začiatok registrácie do súťaže:

14.8.2017 o 9:00


Zápisné:

Deti zadarmo
Dospelí 5EUR/osobu.
V registračnom poplatok rodiny je už takisto zahrnutý:

 • voľný vstup na 2 workshopy výroby rytmického nastroja v Turčianskej knižnici v dňoch 17. a 18. augusta
 • voľný vstup na Martinský Tropický Festival(MTF)
 • .

 • dva lístky na detské atrakcie počas MTF
 • dva lístky na zmrzlinu

 • Prihlášky a prihlasovanie:

  Online alebo
  Turčianska Knižnica (043/4133590),

  alebo Turistické Informačná Kancelária (TIK) v Martine.


  Koniec registrácie:

  Registrácia do súťaže končí 25.8. 2017 o 16:00


  Odborná porota:

  Rytmické nástroje bude posudzovať 5 členná odborná porota zložená:

 • 1 člen z Campana Batucada
 • 1 člen zo skupiny CubaRitmo
 • 1 člen z Turčianskej knižnice
 • 1 člen pedagóg umeleckej školy
 • 1 člen z Mesta Martin


 • Kritéria hodnotenia:

  1. Kreativita pri výbere a hľadaní materiálu na výrobu nastroja
  2. Originalita vzhľadu nastroja
  3. Kvalita zvuku, ktorý tento nástroj vydáva.
  4. Bonus za rodinnú znelku.


  Vyhodnotenie:

  Najlepšie rytmické nástroje budú vyhodnotené odbornou porotou vo vylučovacích kolách v popoludňajšej časti Martinského Tropického Festivalu od 16:00 – 19:00hod.


  Vyhlásenie výsledkov:

  Výsledky budú vyhlásené počas rodinnej časti Martinkeho Tropického Festivalu.


  Ceny pre víťazov:

  Odmenených bude najlepších 24 nástrojov
  Zoznam cien Je uvedený na tejto stránke . Zoznam bude priebežne doplňovaný….